Core FB MC: Registrácia na testovanie s účastníkmi trhu

Spoločnosť OKTE, a.s. pozýva účastníkov trhu na medzinárodné testy v rámci projektu Core Flow-Based Market Coupling a zároveň otvára možnosť registrácie. Testy sa budú konať v dňoch 04.04. až 08.04.2022. Informácie o rozsahu testov, jednotlivých scenároch a časoch testovania nájdete v tlačovej správe TU (len v anglickom jazyku, oznam v SK TU).

V prípade záujmu zúčastniť sa testovania je nutné registrovať sa v OKTE a pre účely tieňovej aukcie v JAO.

Registrácia do testovacieho prostredia OKTE​

Na adresu dayahead@okte.sk je potrebné zaslať email s predmetom „Core Member testy - Registrácia“ s nasledovnými údajmi:

  • Žiadosť o testovanie v systéme ISOT + platný certifikát (pokiaľ nie je zriadený prístup do test prostredia)
  • emailová adresa pre zasielanie notifikácií počas testovania

Ak bol účastníkovi trhu v minulosti zriadený prístup do testovacieho prostredia, tento prístup zostáva funkčný, je však stále potrebné poskytnúť emailovú adresu pre účely zasielania notifikácií počas testovania​. Ak ÚT nemá zriadený prístup do testovacieho prostredia OKTE, môže o jeho zriadenie požiadať zaslaním Žiadosť o testovanie v systéme XMtrade®/ISOT, dostupnej na webe OKTE.

Registrácia na adrese dayahead@okte.sk je možná do 30.03.2022 EOD.

 

Registrácia v JAO pre účely tieňovej aukcie

Registrácia na stránkach JAO pre účely tieňovej aukcie pri scenároch čiastočného a úplného rozpojenia trhov je nutná do 29.03.2022 EOD.​ Na mailovú adresu MC.test@jao.eu je potrebné zaslať nasledovné údaje:

Company name:
Trader name:
Registered in eCat: Yes/ No
If yes, username:
Email address:

 

 

     Všetky oznamy