Dokumentácia

Žiadosť o založenie/zmenu používateľského účtu do systému ISOT
279 kB, 21. júna 2016
Všetky registrované subjekty zúčtovania a poskytovatelia dát môžu prostredníctvom tejto žiadosti požiadať o založenie resp. zmenu používateľského účtu pre prístup do informačných systémov OKTE. Podmienkou pre založenie používateľského účtu je, aby používateľ mal vystavený platný komerčný certifikát akceptovanou certifikačnou autoritou.

Žiadosť o testovanie v systéme XMtrade®/ISOT
123 kB, 18. januára 2011
Obsahom dokumentu je žiadosť o testovanie v systéme XMtrade®/ISOT pre používateľa.

Technická špecifikácia externých rozhraní systému v1.10
2,62 MB, 17.októbra 2018
Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetky potrebné technické informácie pre realizáciu automatizovanej výmeny dát medzi externým systémom a informačným systémom XMtrade®/ISOT. Dokument obsahuje špecifikáciu spôsobu komunikácie ako aj dátových štruktúr, ktoré sa využívajú pri výmene dát.
Prílohy k technickej špecifikácii:

Popis funkcie algoritmu párovania objednávok EUPHEMIA (Anglická verzia)
1,6 MB, 10. apríla 2019
Súčasný spojený krátkodobý trh štátov CZ-SK-HU-RO je postavený na párovaní objednávok pomocou algoritmu EUPHEMIA. Tento dokument obsahuje popis pravidiel a obmedzujúcich kritérií, ktoré algoritmus využíva pri určení marginálnej ceny a exportu/importu obchodnej oblasti v rámci metódy Market Coupling.

Vzorové xml dokumenty pre objednávky
2 kB, 25. januára 2011
Súbor obsahuje vzorové xml dokumenty pre objednávky