Dokumentácia

Žiadosť o založenie/zmenu používateľského účtu do systému ISOT
279 kB, 21. júna 2016
Všetky registrované subjekty zúčtovania a poskytovatelia dát môžu prostredníctvom tejto žiadosti požiadať o založenie resp. zmenu používateľského účtu pre prístup do informačných systémov OKTE. Podmienkou pre založenie používateľského účtu je, aby používateľ mal vystavený platný komerčný certifikát akceptovanou certifikačnou autoritou.

Žiadosť o testovanie v systéme XMtrade®/ISOT
123 kB, 18. januára 2011
Obsahom dokumentu je žiadosť o testovanie v systéme XMtrade®/ISOT pre používateľa.

Technická špecifikácia externých rozhraní systému v1.9
2,02 MB, 22. septembra 2017
Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetky potrebné technické informácie pre realizáciu automatizovanej výmeny dát medzi externým systémom a informačným systémom XMtrade®/ISOT. Dokument obsahuje špecifikáciu spôsobu komunikácie ako aj dátových štruktúr, ktoré sa využívajú pri výmene dát.

Prílohy k technickej špecifikácii:

Popis funkcie algoritmu párovania objednávok EUPHEMIA (Anglická verzia)
2,16 MB, 04. septembra 2018
Súčasný spojený krátkodobý trh štátov CZ-SK-HU-RO je postavený na párovaní objednávok pomocou algoritmu EUPHEMIA. Tento dokument obsahuje popis pravidiel a obmedzujúcich kritérií, ktoré algoritmus využíva pri určení marginálnej ceny a exportu/importu obchodnej oblasti v rámci metódy Market Coupling.

Akceptované certifikačné autority
195 kB, 5. januára 2015
Dokument obsahuje aktuálny zoznam certifikačných autorít, ktorých komerčné certifikáty sú akceptované pre autentifikáciu a autorizáciu používateľov a elektronické podpisovanie dát.

Vzorové xml dokumenty pre objednávky
2 kB, 25. januára 2011
Súbor obsahuje vzorové xml dokumenty pre objednávky