Termíny nahlasovania podkladov

Dátum nahlásenia Poskytovateľ Popis
18.10.2021 15:56:42 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 17.10.2021
18.10.2021 15:10:52 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 16.10.2021
18.10.2021 14:58:02 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 16.10.2021
18.10.2021 13:04:48 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 15.10.2021
18.10.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 19.10.2021
18.10.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 17.10.2021
18.10.2021 8:03:33 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 17.10.2021
17.10.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 18.10.2021
17.10.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 16.10.2021
17.10.2021 8:02:47 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 16.10.2021
16.10.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 17.10.2021
16.10.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 15.10.2021
16.10.2021 8:02:40 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 15.10.2021
15.10.2021 13:04:02 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 14.10.2021
15.10.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 16.10.2021
15.10.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 14.10.2021
15.10.2021 8:02:47 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 14.10.2021
14.10.2021 13:04:12 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 13.10.2021
14.10.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 15.10.2021
14.10.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 13.10.2021
14.10.2021 8:02:43 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 13.10.2021
13.10.2021 13:04:00 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 12.10.2021
13.10.2021 11:19:09 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 08.10.2021
13.10.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 14.10.2021
13.10.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 12.10.2021
13.10.2021 8:02:51 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 12.10.2021
12.10.2021 13:19:15 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 11.10.2021
12.10.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 13.10.2021
12.10.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 11.10.2021
12.10.2021 8:02:50 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 11.10.2021