Termíny nahlasovania podkladov

Po zaťažení záznamu myšou sa zobrazia podrobnosti záznamu.