Termíny nahlasovania podkladov

Dátum nahlásenia Poskytovateľ Popis
21.5.2022 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 22.05.2022
21.5.2022 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 20.05.2022
20.5.2022 13:02:52 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 19.05.2022
20.5.2022 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 21.05.2022
20.5.2022 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 19.05.2022
20.5.2022 8:02:13 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 19.05.2022
19.5.2022 13:02:45 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 18.05.2022
19.5.2022 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 20.05.2022
19.5.2022 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 18.05.2022
19.5.2022 8:02:15 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 18.05.2022
18.5.2022 13:02:54 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 17.05.2022
18.5.2022 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 19.05.2022
18.5.2022 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 17.05.2022
18.5.2022 8:02:11 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 17.05.2022
17.5.2022 13:02:48 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 16.05.2022
17.5.2022 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 18.05.2022
17.5.2022 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 16.05.2022
17.5.2022 8:02:05 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 16.05.2022
16.5.2022 14:56:44 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 15.05.2022
16.5.2022 14:51:06 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 15.05.2022
16.5.2022 13:07:46 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 13.05.2022
16.5.2022 13:04:22 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 13.05.2022
16.5.2022 13:04:22 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 14.05.2022
16.5.2022 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 17.05.2022
16.5.2022 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 15.05.2022
16.5.2022 8:02:07 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 15.05.2022
15.5.2022 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 16.05.2022
15.5.2022 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 14.05.2022
15.5.2022 8:02:01 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 14.05.2022
14.5.2022 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 15.05.2022