Dokumentácia

Žiadosť o založenie/zmenu používateľského účtu
279 kB, 21. júna 2016
Všetky registrované subjekty zúčtovania môžu prostredníctvom tejto žiadosti požiadať o založenie resp. zmenu používateľského účtu pre prístup do informačných systémov OKTE. Podmienkou pre založenie používateľského účtu je, aby používateľ mal vystavený platný komerčný certifikát akceptovanou certifikačnou autoritou.

Žiadosť o testovanie v systéme XMtrade®/ISZO
140 kB, 23. augusta 2011
Obsahom dokumentu je žiadosť o testovanie v systéme XMtrade®/ISZO pre používateľa.

Technická špecifikácia externých rozhraní systému
1,76 MB, 17. decembra 2014
Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetky potrebné technické informácie pre realizáciu automatizovanej výmeny dát medzi externým systémom a informačným systémom zúčtovania odchýlok XMtrade®/ISZO. Dokument obsahuje špecifikáciu spôsobu komunikácie ako aj dátových štruktúr, ktoré sa využívajú pri výmene dát.

Technická špecifikácia externých rozhraní systému platná od 01.01.2019
1,55 MB, 06. december 2018
Zmena technickej špecifikácie externých rozhraní ISZO z dôvodu zmeny znamienkovej konvencie v zúčtovaní odchýlok podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave.

Akceptované certifikačné autority
331 kB, 15. októbra 2018
Dokument obsahuje aktuálny zoznam certifikačných autorít, ktorých komerčné certifikáty sú akceptované Zúčtovateľom odchýlok pre autentifikáciu a autorizáciu používateľov a elektronické podpisovanie dát.

Vzorový XML dokument pre denný diagram
1,33 kB, 28. decembra 2010
Vzorový XML dokument pre denný diagram