Nepresnosti meraní podľa PDS

Nepresnosti merania pre obdobie od 01.01.2014 sú zverejňované v sekcii Zber a správa údajov/Zverejnenie údajov.

Mesiac:
Rok:
Typ merania: