Zmluvy

Zmluva o vykazovaní transakcií uskutočnených na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou

Zmluva o poskytovaní údajov pre výkon oznamovania údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011

Žiadosť o založenie/zmenu užívateľského účtu do systému RRM

Pre uzatvorenie Zmluvy o vykazovaní transakcií uskutočnených na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou a/alebo Zmluvy o poskytovaní údajov pre výkon oznamovania údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 prosím kontaktujte:

Ing. Michal Boleček
referent - zmluvy
tel.: +421 916 43 2633  
e-mail: michal.bolecek@okte.sk