Ročný plán výroby elektriny

Rok Plán výroby elektriny
(MWh)
2021 169 052,678
2022 234 299,682