Logo OKTE

 okte_logo_900x291

Logo spoločnosti OKTE vo formáte JPEG (malé, 11kB): okte_logo_343x111.jpg
Logo spoločnosti OKTE vo formáte JPEG (veľké, 74kB): okte_logo_900x291.jpg
Logo spoločnosti OKTE vo formáte PNG (veľké, 71kB): okte_logo_900x291.png

RGB: 10 33 79
CMYK: 100 80 12 60
RGB: 38 87 135
CMYK: 96 53 5 27