Zoznam držiteľov účtu

Názov Číslo držiteľa účtu
(AIB kód)
Typ
Axpo Solutions AG 20XAXPOSK3 Dodávateľ
CBA VEREX, a.s. 20XCBAVERG Dodávateľ
ČEZ, a.s. 20XCEZCZAS Dodávateľ
ČEZ Distribučné sústavy a.s. 20XCEZDSA9 Dodávateľ
ELGAS, k.s. 20XELGASK4 Dodávateľ
Energie2, a.s. 20XENERG26 Dodávateľ
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. 20XENEDIS4 Dodávateľ
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 20XEPETSKM Dodávateľ
EUROPA SC a.s. 20XEUROSCZ Dodávateľ
G&E Trading, a.s. 20XGANDETX Dodávateľ
GEON, a.s. 20XGEONASE Dodávateľ
Greenlogy a.s. 20XGREENLX Dodávateľ
HEC Services II, s. r. o. 20XHECSK2X Dodávateľ
HEC Services, s. r. o. 20XHECSK1Z Dodávateľ
ISTROCENTRUM s. r. o. 20XISTROC9 Dodávateľ
KLF-ENERGETIKA, a.s. 20XKLFENEE Dodávateľ
KRON ENERGY, s. r. o. 20XKROENE5 Dodávateľ
Lakeside Office 1, a. s. 20XLAKEO1Z Dodávateľ
Lindner Immo Slovakia s.r.o. 20XLINIMSG Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s. 20XMAGNAES Dodávateľ
MET Slovakia, a.s. 20XMETSLOA Dodávateľ
Metsa Tissue Slovakia  s.r.o. 20XMETSSAH Dodávateľ
Mondi SCP, a.s. 20XMONSCP5 Výrobca
Mondi SCP, a.s. 20XMONSCP5 Dodávateľ
Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o. 20XOCZORA4 Dodávateľ
OC PREŠOV, s.r.o. 20XOCPRES9 Dodávateľ
OKTE, a.s. 20XOKTEAS5 Operátor trhu
Pow-en a. s. 20XPOWENAS Dodávateľ
Power Solutions, s.r.o. 20XPOWSOLJ Dodávateľ
PPA Power DS s.r.o. 20XPPAPDSA Dodávateľ
Priemyselný park Poprad, s.r.o. 20XPPPSROX Dodávateľ
RAVEN a.s. 20XRAVENAV Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s. 20XRIGPOW3 Dodávateľ
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 20XSLOENEL Dodávateľ
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 20XSELENSE Dodávateľ
Slovenské elektrárne, a.s. 20XSLOELER Výrobca
Slovenské elektrárne, a.s. 20XSLOELER Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20XSPPAASJ Dodávateľ
Smart Energy Contractor SEC, a.s. 20XSECSKAC Dodávateľ
Stredoslovenská energetika, a.s. 20XSSENAS4 Obchodník
TWINLOGY, s.r.o. 20XTWINSKN Dodávateľ
V-Elektra Slovakia, a.s. 20XVELESKU Dodávateľ
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 20XVVBSKKI Dodávateľ
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 20XVVBSKKI Výrobca
Východoslovenská energetika, a.s. 20XVSENASJ Dodávateľ
ZSE Energia, a.s. 20XZSEENEG Výrobca
ZSE Energia, a.s. 20XZSEENEG Dodávateľ