Zoznam držiteľov účtu

Názov Číslo držiteľa účtu
(AIB kód)
Typ
Slovenské elektrárne, a.s. 20XSLOELER Výrobca
Slovenské elektrárne, a.s. 20XSLOELER Dodávateľ
OKTE, a.s. 20XOKTEAS5 Operátor trhu
Stredoslovenská energetika, a.s. 20XSSENAS4 Obchodník
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 20XVVBSKKI Výrobca
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 20XVVBSKKI Dodávateľ
Mondi SCP, a.s. 20XMONSCP5 Výrobca
Mondi SCP, a.s. 20XMONSCP5 Dodávateľ
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 20XSELENSE Dodávateľ
Východoslovenská energetika, a.s. 20XVSENASJ Dodávateľ
ČEZ Slovensko, s.r.o. 20XCEZSKS9 Dodávateľ
ZSE Energia, a.s. 20XZSEENEG Výrobca
ZSE Energia, a.s. 20XZSEENEG Dodávateľ
ELGAS, k.s. 20XELGASK4 Dodávateľ
Energie2, a.s. 20XENERG26 Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20XSPPAASJ Dodávateľ
GEON, a.s. 20XGEONASE Dodávateľ
Axpo Solutions AG 20XAXPOSK3 Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s. 20XRIGPOW3 Dodávateľ
Pow-en a. s. 20XPOWENAS Dodávateľ
TWINLOGY, s.r.o. 20XTWINSKN Dodávateľ
G&E Trading, a.s. 20XGANDETX Dodávateľ
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 20XEPETSKM Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s. 20XMAGNAES Dodávateľ
CBA VEREX, a.s. 20XCBAVERG Dodávateľ
ČEZ Distribučné sústavy a.s. 20XCEZDSA9 Dodávateľ
KLF-ENERGETIKA, a.s. 20XKLFENEE Dodávateľ
Metsa Tissue Slovakia  s.r.o. 20XMETSSAH Dodávateľ
PPA Power DS s.r.o. 20XPPAPDSA Dodávateľ