Oznamy

Mimoriadna servisná odstávka IS OKTE v dátumoch 5.6.2018, 12.6.2018, 19.6.2018
31.5.2018

Z dôvodu technických prác na infraštruktúre budú servisné okná naplánované na dátumy 5.6.2018, 12.6.2018, 19.6.2018, trvať od 18:00 do 24:00. Počas tohto času budú informačné systémy OKTE nedostupné.   ISZO Počas trvania predĺžených servisných odstávok...

Informačné memorandum o spracúvaní a ochrane osobných údajov v spoločnosti OKTE, a.s.
25.5.2018

Vážení používatelia informačného systému OKTE, a.s., spoločnosť OKTE, a.s. potrebuje v súvislosti s vykonávanou činnosťou zbierať osobné údaje o niektorých fyzických osobách. Týmito osobami môžu byť účastníci trhu s elektrickou energiou, obchodní partner...

Uznesenia z Valného zhromaždenia spoločnosti OKTE, a.s.
15.5.2018

Dňa 10.04.2018 jediný akcionár spoločnosti OKTE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, schválil Správu Predstavenstva OKTE, a.s. o výsledkoch podnikateľskej činnosti za rok 2017, zobral  na ve...

Verejná konzultácia k EB GL
4.5.2018

Vážení účastníci trhu s elektrinou, OKTE, a.s. ako organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zodpovedný za zúčtovanie odchýlok na území Slovenskej republiky otvára verejnú konzultáciu k dokumentu:  „Návrh podmienok pre subjekty zúčtovania podľa článku ...

Prechod na stredoeurópsky letný čas
19.3.2018

V nedeľu 25. marca 2018 o 2:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho času (SEČ) na stredoeurópsky letný čas (SELČ). To znamená, že sa o 2:00 hodine SEČ posunú hodiny na 3:00 hodinu SELČ. ISOT Obchodný deň v nedeľu 25. marca 2018 bude mať 23 obch...

Predchádzajúca    1  2  3  4    Nasledujúca