Oznamy

"OKTE & SEPS Day" počas Jarnej konferencie SPX 2019
8.7.2019

Zástupcovia OKTE, a. s. a Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. spoločne odprezentovali súbor prednášok v rámci "OKTE & SEPS Day", ktorý sa uskutočnil počas Jarnej konferencie SPX 2019 dňa 21.06.2019 v Demänovskej doline.  Organizátorom ...

Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT dňa 16.7.2019
2.7.2019

Počas servisného okna 16.7.2019 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientských certifikátov XMtrade ISZO - PSEUDONYM a XMtrade ISOT - PSEUDONYM. Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita. Táto výmena má dopad predovšetkým na používate...

Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 01.07.2019)
1.7.2019

Dňom 1. júla 2019 nadobúda účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s., ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vo všeobecnosti dochádza v znení prevádzkového poriadku k nasledovným zmenám: zmeny v súvislosti s rozhodnutím ACER o ...

Uznesenia z Valného zhromaždenia spoločnosti OKTE, a.s.
26.6.2019

Jediný akcionár spoločnosti OKTE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5087/B v zmysle ustano...

Koncepcia implementačného riešenia projektu “DE-AT-PL-4M MC”
11.6.2019

Strany projektu DE-AT-PL-4M MC (“Interim Coupling“) sa dohodli na finálnom návrhu koncepcie implementačného riešenia. Súčasné plány predpokladajú spustenie projektu “Interim Coupling“ do prevádzky v druhom kvartáli 2020. Viac informácii nájdete v tlačovej...

Predchádzajúca    1  2  3  4    Nasledujúca