Oznamy

Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/RRM dňa 21.07.2020
14.7.2020

Počas servisného okna 21.07.2020 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientskeho certifikátu XMtrade RRM - PSEUDONYM. Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita. Táto výmena má dopad predovšetkým na používateľov, ktorí nahlasujú údaje d...

Zavedenie priebežného vnútrodenného obchodovania na hraniciach SK-CZ, SK-PL a SK-HU
9.7.2020

Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) a Nominovaní organizátori trhu s elektrinou (NEMO) zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska požiadali zástupcov Intraday Steering Committee (ID SC) projektu Single Intra-Day Coupling (SIDC, predtým projek...

Predĺžená servisná odstávka dňa 14.7.2020
2.7.2020

Dňa 14.7.2020 bude realizovaná predĺžená servisná odstávka v čase od 14.7.2020 18:00 do 15.7.2020 1:00. Z tohto dôvodu môžu byť nedostupné informačné systémy OKTE (ISOM, ISZO, ISOT, RRM, IMS, OZE, ZPE).

Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT dňa 30.6. 2020
16.6.2020

 Počas servisného okna 30.06.2020 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientskych certifikátov XMtrade ISZO - PSEUDONYM a XMtrade ISOT - PSEUDONYM. Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita. Táto výmena má dopad predovšetkým na používa...

Nový produkt v portfóliu OKTE – bloková objednávka na nákup
11.6.2020

OKTE, a.s. má od obchodného dňa 01. 06. 2020 v obchodnom systéme XMTrade/ISOT pre organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou dostupný nový produkt – blokovú objednávku na nákup. OKTE, a.s. týmto reaguje na požiadavky účastníkov trhu s elektrinou...

Predchádzajúca    1  2  3  4    Nasledujúca