Štatistika

Vývoj priemernej ceny kladnej odchýlky
zobrazuje vývoj priemernej ceny kladnej odchýlky, umožňuje používateľovi definovať filter pre časový interval.

Vývoj systémovej odchýlky
zobrazuje graf priebehu systémovej odchýlky, umožňuje používateľovi definovať filter pre časový interval.