Užitočné odkazy

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

 Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov

  • Aktuálny manuál pre transakčné reportovanie

https://www.acer-remit.eu/portal/document-download?documentId=2615

  • Otázky a odpovede ACER ohľadom REMIT

https://www.acer-remit.eu/portal/document-download?documentId=2703

  • Často kladené otázky zodpovedané zo strany ACER

https://www.acer-remit.eu/portal/document-download?documentId=x085dc117zj

  • Dátové polia reportovaných transakcií

https://www.acer-remit.eu/portal/document-download?documentId=2610

  • Vyplnené vzorové šablóny formulárov

https://www.acer-remit.eu/portal/document-download?documentId=i487gx519eu

  • Ďalšie dokumenty a ich najaktuálnejšie verzie

https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation