Obstaraná regulačná elektrina

Dátum:
Typ vyhodnotenia:
Dátum vyhodnotenia:
Posledné vyhodnotenie:
Zúčtovacia perióda:
Koeficient pre záporné platby: