Legislatíva

Nariadenie REMIT
1 836 kB, 3. júna 2015
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkooobchodného trhu s energiou

Vykonávacie nariadenie Komisie
1 225 kB, 3. júna 2015
Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 1348/2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 os. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
686 kB, 27. decembra, 2013
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach