Notifikácie

Systém Dátum Predmet Kategória
ISOT 27.1.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 27.1.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (26.01.2021 - 26.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210127_102237.xml (17kb)
ISZO 26.1.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (27.01.2021 - 27.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210126_151419.xml (33kb)
ISZO 26.1.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 27.01.2021 - 27.01.2021.
ISOT 26.1.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 26.1.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 26.1.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (25.01.2021 - 25.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210126_102236.xml (17kb)
ISZO 25.1.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (26.01.2021 - 26.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210125_151624.xml (33kb)
ISZO 25.1.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 26.01.2021 - 26.01.2021.
ISOT 25.1.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 25.1.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 25.1.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (24.01.2021 - 24.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210125_102233.xml (17kb)
ISZO 24.1.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (25.01.2021 - 25.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210124_151338.xml (32kb)
ISZO 24.1.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 25.01.2021 - 25.01.2021.
ISOT 24.1.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 24.1.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 24.1.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (23.01.2021 - 23.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210124_102232.xml (17kb)
ISZO 23.1.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (24.01.2021 - 25.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210123_151846.xml (33kb)
ISZO 23.1.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 24.01.2021 - 25.01.2021.
ISOT 23.1.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 23.1.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 23.1.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (22.01.2021 - 22.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210123_102232.xml (17kb)
ISZO 22.1.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (23.01.2021 - 25.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210122_152307.xml (33kb)
ISZO 22.1.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 23.01.2021 - 25.01.2021.
ISOT 22.1.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 22.1.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 22.1.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (21.01.2021 - 21.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210122_102228.xml (17kb)
ISZO 22.1.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DEKÁDNE vyhodnotenie odchýlok a RE (11.01.2021 - 20.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_dekadneho_prehladu_odchylok_na_web_20210122_072923.xml (17kb)
ISZO 21.1.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (22.01.2021 - 22.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210121_151557.xml (33kb)
ISZO 21.1.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 22.01.2021 - 22.01.2021.
ISOT 21.1.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 21.1.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 21.1.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (20.01.2021 - 20.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210121_102231.xml (17kb)
ISZO 20.1.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (21.01.2021 - 21.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210120_151917.xml (33kb)
ISZO 20.1.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 21.01.2021 - 21.01.2021.
ISOT 20.1.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 20.1.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 20.1.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (19.01.2021 - 19.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210120_102238.xml (17kb)
ISZO 19.1.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (20.01.2021 - 20.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210119_151524.xml (33kb)
ISZO 19.1.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 20.01.2021 - 20.01.2021.
ISOT 19.1.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 19.1.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 19.1.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (18.01.2021 - 18.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210119_102234.xml (17kb)
ISZO 18.1.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (19.01.2021 - 19.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210118_151345.xml (33kb)
ISZO 18.1.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 19.01.2021 - 19.01.2021.
ISOT 18.1.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 18.1.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 18.1.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (17.01.2021 - 17.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210118_102229.xml (17kb)
ISZO 17.1.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (18.01.2021 - 18.01.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210117_151316.xml (32kb)
ISZO 17.1.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 18.01.2021 - 18.01.2021.