Notifikácie

Systém Dátum Predmet Kategória
ISZO 18.10.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (19.10.2021 - 19.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20211018_150753.xml (30kb)
ISZO 18.10.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 19.10.2021 - 19.10.2021.
ISOT 18.10.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 18.10.2021 (ExC_02): Meškanie zverejnenia výsledkov denného trhu | (ExC_02): Delay in Market Coupling Results publication Účastníci trhu
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zverejnenie výsledkov denného cezhraničného trhu je oneskorené až do ďalšieho upozornenia.
K zverejneniu výsledkov denného cezhraničného trhu dôjde okamžite, ako budú dostupné.
V prípade potreby Vás budeme informovať o nových skutočnostiach.

-----

Please be aware that the publication of the Market Coupling Results is delayed until further notice.
The Market Coupling Results will be published as soon as they are available.
If needed, another delay message will be sent out.
ISOT 18.10.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 18.10.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (17.10.2021 - 17.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20211018_102231.xml (17kb)
ISZO 18.10.2021 Nastavenie koeficientu ZP
Koeficient ZP bol pre mesiac 11/2021 nastavený na hodnotu 1..
ISZO 17.10.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (18.10.2021 - 18.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20211017_150955.xml (31kb)
ISZO 17.10.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 18.10.2021 - 18.10.2021.
ISOT 17.10.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 17.10.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 17.10.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (16.10.2021 - 16.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20211017_102227.xml (17kb)
ISZO 16.10.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (17.10.2021 - 18.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20211016_151425.xml (30kb)
ISZO 16.10.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 17.10.2021 - 18.10.2021.
ISOT 16.10.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 16.10.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 16.10.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (15.10.2021 - 15.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20211016_102226.xml (17kb)
ISZO 15.10.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (16.10.2021 - 18.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20211015_152513.xml (31kb)
ISZO 15.10.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 16.10.2021 - 18.10.2021.
ISOT 15.10.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 15.10.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 15.10.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (14.10.2021 - 14.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20211015_102226.xml (17kb)
ISZO 14.10.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (15.10.2021 - 15.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20211014_150839.xml (31kb)
ISZO 14.10.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 15.10.2021 - 15.10.2021.
ISOT 14.10.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 14.10.2021 (ExC_02): Meškanie zverejnenia výsledkov denného trhu | (ExC_02): Delay in Market Coupling Results publication Účastníci trhu
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zverejnenie výsledkov denného cezhraničného trhu je oneskorené až do ďalšieho upozornenia.
K zverejneniu výsledkov denného cezhraničného trhu dôjde okamžite, ako budú dostupné.
V prípade potreby Vás budeme informovať o nových skutočnostiach.

-----

Please be aware that the publication of the Market Coupling Results is delayed until further notice.
The Market Coupling Results will be published as soon as they are available.
If needed, another delay message will be sent out.
ISOT 14.10.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 14.10.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (13.10.2021 - 13.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20211014_102228.xml (17kb)
ISZO 13.10.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (14.10.2021 - 14.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20211013_151752.xml (30kb)
ISZO 13.10.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 14.10.2021 - 14.10.2021.
ISOT 13.10.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 13.10.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 13.10.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (12.10.2021 - 12.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20211013_102231.xml (17kb)
ISZO 12.10.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (13.10.2021 - 13.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20211012_150814.xml (30kb)
ISZO 12.10.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 13.10.2021 - 13.10.2021.
ISOT 12.10.2021 (ExC_02): Meškanie zverejnenia výsledkov denného trhu | (ExC_02): Delay in Market Coupling Results publication Účastníci trhu
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zverejnenie výsledkov denného cezhraničného trhu je oneskorené až do ďalšieho upozornenia.
K zverejneniu výsledkov denného cezhraničného trhu dôjde okamžite, ako budú dostupné.
V prípade potreby Vás budeme informovať o nových skutočnostiach.

-----

Please be aware that the publication of the Market Coupling Results is delayed until further notice.
The Market Coupling Results will be published as soon as they are available.
If needed, another delay message will be sent out.
ISOT 12.10.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 12.10.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 12.10.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (11.10.2021 - 11.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20211012_102226.xml (17kb)
ISZO 12.10.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DEKÁDNE vyhodnotenie odchýlok a RE (01.10.2021 - 10.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_dekadneho_prehladu_odchylok_na_web_20211012_073502.xml (17kb)
ISZO 11.10.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (12.10.2021 - 12.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20211011_150803.xml (31kb)
ISZO 11.10.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 12.10.2021 - 12.10.2021.
ISOT 11.10.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISZO 11.10.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené MESAČNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (01.09.2021 - 30.09.2021)
Prílohy: Publikovanie_mesacneho_prehladu_odchylok_na_web_20211011_124355.xml (17kb)
ISOT 11.10.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 11.10.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (10.10.2021 - 10.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20211011_102229.xml (17kb)
ISZO 10.10.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (11.10.2021 - 11.10.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20211010_150831.xml (30kb)
ISZO 10.10.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 11.10.2021 - 11.10.2021.
ISOT 10.10.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 10.10.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.