Notifikácie

Systém Dátum Predmet Kategória
ISZO 2.8.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (03.08.2021 - 03.08.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210802_154511.xml (31kb)
ISZO 2.8.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 03.08.2021 - 03.08.2021.
ISOT 2.8.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 2.8.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 2.8.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (01.08.2021 - 01.08.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210802_102225.xml (17kb)
ISZO 1.8.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (02.08.2021 - 02.08.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210801_155605.xml (31kb)
ISZO 1.8.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 02.08.2021 - 02.08.2021.
ISOT 1.8.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 1.8.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 1.8.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (31.07.2021 - 31.07.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210801_102238.xml (17kb)
ISZO 31.7.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (01.08.2021 - 02.08.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210731_154711.xml (31kb)
ISZO 31.7.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 01.08.2021 - 02.08.2021.
ISOT 31.7.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 31.7.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 31.7.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (30.07.2021 - 30.07.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210731_102231.xml (17kb)
ISZO 30.7.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (31.07.2021 - 02.08.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210730_155832.xml (62kb)
ISZO 30.7.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 31.07.2021 - 02.08.2021.
ISOT 30.7.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 30.7.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 30.7.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (29.07.2021 - 29.07.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210730_102240.xml (17kb)
ISZO 29.7.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (30.07.2021 - 30.07.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210729_153837.xml (31kb)
ISZO 29.7.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 30.07.2021 - 30.07.2021.
ISOT 29.7.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 29.7.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 29.7.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené KONEČNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (01.05.2021 - 31.05.2021)
Prílohy: Publikovanie_konecneho_prehladu_odchylok_na_web_20210729_111308.xml (17kb)
ISZO 29.7.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (28.07.2021 - 28.07.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210729_102242.xml (17kb)
ISZO 28.7.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (29.07.2021 - 29.07.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210728_154651.xml (31kb)
ISZO 28.7.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 29.07.2021 - 29.07.2021.
ISOT 28.7.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 28.7.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 28.7.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (27.07.2021 - 27.07.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210728_102235.xml (17kb)
ISZO 27.7.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (28.07.2021 - 28.07.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210727_155905.xml (31kb)
ISZO 27.7.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 28.07.2021 - 28.07.2021.
ISOT 27.7.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 27.7.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 27.7.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (26.07.2021 - 26.07.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210727_102236.xml (17kb)
ISZO 26.7.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (27.07.2021 - 27.07.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210726_154514.xml (31kb)
ISZO 26.7.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 27.07.2021 - 27.07.2021.
ISOT 26.7.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 26.7.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 26.7.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (25.07.2021 - 25.07.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210726_102240.xml (17kb)
ISZO 25.7.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (26.07.2021 - 26.07.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210725_153816.xml (31kb)
ISZO 25.7.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 26.07.2021 - 26.07.2021.
ISOT 25.7.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 25.7.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 25.7.2021 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (24.07.2021 - 24.07.2021)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20210725_102229.xml (17kb)
ISZO 24.7.2021 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (25.07.2021 - 26.07.2021)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20210724_155101.xml (31kb)
ISZO 24.7.2021 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 25.07.2021 - 26.07.2021.
ISOT 24.7.2021 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 24.7.2021 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.