Aukcie

Spoločnosť OKTE, a.s., dňa 6.8.2021 úspešne zrealizovala štvrtú elektronickú aukciu na záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aukcia bola vyhlásená podľa platných pravidiel 14 dní pred jej konaním 22.07.2021.

Do aukcie vstúpili záruky pôvodu v celkovom množstve 665,636 GWh zo solárnych a vodných zdrojov. Účastníci aukcie mohli zadávať objednávky na záruky pôvodu podľa typu zdroja a podľa kategórie životnosti 0 až 3, 3 až 6 alebo 6 až 9 mesiacov.

Akcie sa zúčastnili 8 subjektov a spolu sa zobchodovali záruky v objeme 598,539 GWh. Minimálna cena bola na úrovni 0,11 EUR/MWh , maximálna cena na úrovni 0,47 EUR/MWh a priemerná cena dosiahla hodnotu na 0,28 EUR/MWh.

Aukcia #4: 6. August, 2021

OKTE a.s. vyhlasuje aukciu na záruky pôvodu

Termín aukcie: 6. 8. 2021
Otvorenie príjmu objednávok:  6. 8. 2021 09:00
Zatvorenie príjmu objednávok:  6. 8. 2021 13:00
Vyhodnotenie aukcie: 6. 8. 2021 15:00


Aukcia bola vyhlásená pre nasledovné kategórie záruk pôvodu:

 • Solárny (0 - 3 mes.)
  • množstvo: 51 788 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,10 €/MWh
 • Solárny (3 - 6 mes.)
  • množstvo 39 041 MWh
  • vyvolávacia cena 0,17 €/MWh  
 • Vodný (3 - 6 mes.)
  • množstvo: 181 268 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,17 €/MWh  
 • Solárny (6 - 9 mes.) 
  • množstvo: 140 035 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,20 €/MWh
 • Vodný (6 - 9 mes.)
  • množstvo: 253 504 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,20 €/MWh 

Výsledky aukcie:

 • Zobchodované množstvo: 598 539 MWh
 • Minimálna zobchodovaná cena: 0,11 €/MWh
 • Maximálna zobchodovaná cena: 0,47 €/MWh
 • Priemerná zobchodovaná cena: 0,28 €/MWh
 • Počet účastníkov aukcie: 8

Aukcia #3: 6. Máj, 2021

OKTE a.s. vyhlasuje aukciu na záruky pôvodu

Termín aukcie: 6. 5. 2021
Otvorenie príjmu objednávok:  6. 5. 2021 09:00
Zatvorenie príjmu objednávok:  6. 5. 2021 13:00
Vyhodnotenie aukcie: 6. 5. 2021 15:00


Aukcia bola vyhlásená pre nasledovné kategórie záruk pôvodu:

 • Solárny (0 - 3 mes.)
  • množstvo: 70 838 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,10 €/MWh
 • Vodný (0 - 3 mes.)
  • množstvo: 65 394 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,10 €/MWh  
 • Solárny (3 - 6 mes.)
  • množstvo 156 788 MWh
  • vyvolávacia cena 0,15 €/MWh  
 • Vodný (3 - 6 mes.)
  • množstvo: 198 346 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,15 €/MWh  
 • Solárny (6 - 9 mes.) 
  • množstvo: 39 041 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,20 €/MWh
 • Vodný (6 - 9 mes.)
  • množstvo: 211 268 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,20 €/MWh 

Výsledky aukcie:

 • Zobchodované množstvo: 467 740 MWh
 • Minimálna zobchodovaná cena: 0,12 €/MWh
 • Maximálna zobchodovaná cena: 0,32 €/MWh
 • Priemerná zobchodovaná cena: 0,17 €/MWh
 • Počet účastníkov aukcie: 6

Aukcia #2: 4. 2. 2021

Termín aukcie: 4. 2. 2021
Otvorenie príjmu objednávok:  4. 2. 2021 09:00
Zatvorenie príjmu objednávok:  4. 2. 2021 13:00
Vyhodnotenie aukcie: 4. 2. 2021 15:00


Aukcia bola vyhlásená pre nasledovné kategórie záruk pôvodu:

 • Vodné (0 - 3 mes.)
  • množstvo: 97 389 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,10 €/MWh
 • Solárne (3 - 6 mes.)
  • množstvo: 72 838 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,20 €/MWh  
 • Vodné (3 - 6 mes.)
  • množstvo 195394 MWh
  • vyvolávacia cena 0,20 €/MWh  
 • Solárne (6 - 9 mes.)
  • množstvo: 156 788 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,30 €/MWh  
 • Vodné (6 - 9 mes.)
  • množstvo: 198 346 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,30 €/MWh

Výsledky aukcie:

 • Zobchodované množstvo: 229 389 MWh
 • Minimálna zobchodovaná cena: 0,11 €/MWh
 • Maximálna zobchodovaná cena: 0,25 €/MWh
 • Priemerná zobchodovaná cena: 0,17 €/MWh
 • Počet účastníkov aukcie: 4

Aukcia #1: 5. 11. 2020

Termín aukcie: 5. 11. 2020
Otvorenie príjmu objednávok:  5. 11. 2020 09:00
Zatvorenie príjmu objednávok:  5. 11. 2020 13:00
Vyhodnotenie aukcie: 5. 11. 2020 15:00


Aukcia bola vyhlásená pre nasledovné kategórie záruk pôvodu:

 • Solárne (3 - 6 mes.)
  • množstvo: 133 401 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,12 €/MWh
 • Vodné (3 - 6 mes.)
  • množstvo: 152 388 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,12 €/MWh
 • Solárne (6 - 9 mes.)
  • množstvo: 197 238 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,25 €/MWh
 • Vodné (6 - 9 mes.)
  • množstvo: 225 394 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,25 €/MWh

 • Spolu
  • množstvo: 708 421 MWh

Výsledky aukcie:

 • Zobchodované množstvo: 342 800 MWh
 • Minimálna zobchodovaná cena: 0,13 €/MWh
 • Maximálna zobchodovaná cena: 0,35 €/MWh
 • Priemerná zobchodovaná cena: 0,25 €/MWh
 • Počet účastníkov aukcie: 8

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.