Odchýlka sústavy

Dátum:
Typ vyhodnotenia:
Dátum vyhodnotenia:
Posledné vyhodnotenie:
Zúčtovacia perióda:
KZPO:
Koeficient pre PRE: