Všeobecné štatistiky

Maximálna hodnota pre toto pole je 2021
Maximálna hodnota pre toto pole je 2021
Obdobie Počet dodávateľov elektriny Počet subjektov zúčtovania Počet zariadení na výrobu elektriny Počet OOM
november 2020 206 101 2 755 2 625 134
december 2020 206 101 2 756 2 628 443
január 2021 208 102 2 752 2 630 635
Obdobie Dodávka do sústav
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TPS
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TSS
(MWh)
Odber zo sústav
(MWh)
Výroba na svorkách generátorov
(MWh)
november 2020 3 558 562,000 1 943 254,000 1 919 647,000 1 880 660,000 2 599 497,000
december 2020 3 497 727,000 1 846 748,000 1 820 341,000 1 793 199,000 2 666 982,000
január 2021 3 763 776,000 1 992 038,000 1 982 294,000 1 965 174,000 2 842 358,000