Všeobecné štatistiky

Maximálna hodnota pre toto pole je 2021
Maximálna hodnota pre toto pole je 2021
Obdobie Počet dodávateľov elektriny Počet subjektov zúčtovania Počet zariadení na výrobu elektriny Počet OOM
apríl 2021 211 80 2 750 2 637 222
máj 2021 211 80 2 756 2 640 683
jún 2021 211 80 2 756 2 643 971
Obdobie Dodávka do sústav
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TPS
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TSS
(MWh)
Odber zo sústav
(MWh)
Výroba na svorkách generátorov
(MWh)
apríl 2021 2 184 643,000 1 922 253,000 1 915 910,000 1 889 652,000 2 429 472,000
máj 2021 2 204 993,000 1 911 347,000 1 906 705,000 1 868 043,000 2 424 220,000
jún 2021 2 263 968,000 1 955 838,000 1 951 525,000 1 921 432,000 2 369 171,000