Všeobecné štatistiky

Maximálna hodnota pre toto pole je 2022
Maximálna hodnota pre toto pole je 2022
Obdobie Počet dodávateľov elektriny Počet subjektov zúčtovania Počet zariadení na výrobu elektriny Počet OOM
január 2022 213 71 2 781 2 663 083
február 2022 214 75 2 784 2 664 999
marec 2022 215 77 2 795 2 667 971
apríl 2022 217 77 2 802 2 670 391
Obdobie Dodávka do sústav
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TPS
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TSS
(MWh)
Odber zo sústav
(MWh)
Výroba na svorkách generátorov
(MWh)
január 2022 2 538 377,000 2 116 338,000 2 103 539,000 2 080 317,000 2 766 107,000
február 2022 2 232 186,000 1 945 091,000 1 932 886,000 1 920 484,000 2 431 807,000
marec 2022 2 246 678,000 2 078 863,000 2 062 647,000 2 053 169,000 2 455 713,000
apríl 2022 1 984 667,000 1 902 563,000 1 894 567,000 1 884 353,000 2 167 874,000