Všeobecné štatistiky

Maximálna hodnota pre toto pole je 2021
Maximálna hodnota pre toto pole je 2021
Obdobie Počet dodávateľov elektriny Počet subjektov zúčtovania Počet zariadení na výrobu elektriny Počet OOM
jún 2021 211 80 2 756 2 643 971
júl 2021 212 81 2 759 2 646 891
august 2021 212 81 2 763 2 649 336
september 2021 212 81 2 768 2 651 786
Obdobie Dodávka do sústav
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TPS
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TSS
(MWh)
Odber zo sústav
(MWh)
Výroba na svorkách generátorov
(MWh)
jún 2021 2 263 968,000 1 955 838,000 1 951 525,000 1 921 432,000 2 369 171,000
júl 2021 2 254 720,000 1 940 074,000 1 936 012,000 1 899 836,000 2 479 463,000
august 2021 2 270 789,000 1 894 690,000 1 890 691,000 1 849 027,000 2 477 558,000
september 2021 2 186 839,000 1 866 749,000 1 862 378,000 1 841 850,000 2 394 466,000