Všeobecné štatistiky

Maximálna hodnota pre toto pole je 2021
Maximálna hodnota pre toto pole je 2021
Obdobie Počet dodávateľov elektriny Počet subjektov zúčtovania Počet zariadení na výrobu elektriny Počet OOM
september 2020 205 97 2 754 2 619 240
október 2020 206 97 2 756 2 622 277
november 2020 206 101 2 755 2 625 134
december 2020 206 101 2 756 2 628 443
Obdobie Dodávka do sústav
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TPS
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TSS
(MWh)
Odber zo sústav
(MWh)
Výroba na svorkách generátorov
(MWh)
september 2020 2 937 071,000 1 833 069,000 1 815 261,000 1 787 588,000 2 229 667,000
október 2020 3 460 381,000 1 950 293,000 1 927 155,000 1 897 930,000 2 521 268,000
november 2020 3 558 562,000 1 943 254,000 1 919 647,000 1 880 660,000 2 599 497,000
december 2020 3 497 727,000 1 846 748,000 1 820 341,000 1 793 199,000 2 666 982,000