Všeobecné štatistiky

Maximálna hodnota pre toto pole je 2021
Maximálna hodnota pre toto pole je 2021
Obdobie Počet dodávateľov elektriny Počet subjektov zúčtovania Počet zariadení na výrobu elektriny Počet OOM
január 2021 208 80 2 752 2 630 635
február 2021 209 81 2 750 2 632 420
marec 2021 210 81 2 749 2 634 950
Obdobie Dodávka do sústav
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TPS
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TSS
(MWh)
Odber zo sústav
(MWh)
Výroba na svorkách generátorov
(MWh)
január 2021 2 607 532,000 1 992 038,000 1 982 294,000 1 965 174,000 2 842 358,000
február 2021 2 475 684,000 1 924 548,000 1 914 260,000 1 878 126,000 2 726 709,000
marec 2021 2 470 138,000 2 051 048,000 2 042 526,000 1 993 986,000 2 726 649,000