Dokumentácia

Vzory faktúr za TSS a TPS

Vzory odberateľských faktúr

Vzory dodávateľských faktúr - Selfbilling

Formuláre žiadostí

Pravidlá k informačnému systému XMtrade®/ISCF

Technická špecifikácia k informačnému systému XMtrade®/ISCF

Prezentácie zo seminárov