Účastníci organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou

Názov EIC Platnosť od Platnosť do
A.En. Slovensko s.r.o. 11XAENSK-------B 1.1.2021 31.12.2021
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 1.1.2021 31.12.2021
AXPO BULGARIA EAD 32XEGL-BULGARIAC 1.1.2021 31.12.2021
Axpo Solutions AG 12XEGL-H-------0 1.1.2021 31.12.2021
BCF ENERGY, s. r. o. 24X-BCF-ENER-SKX 1.1.2021 31.12.2021
Centrica Energy Trading A/S 11XNEAS--------Q 1.1.2021 31.12.2021
CYEB s.r.o. 24X-CYEB-S-R-O-L 1.1.2021 31.12.2021
ČEZ, a.s. 11XCEZ-CZ------1 1.1.2021 31.12.2021
Danske Commodities A/S 11XDANSKECOM---P 1.1.2021 31.12.2021
EDF Trading Limited 11XEDFTRADING--G 1.1.2021 31.12.2021
Ekologické Zdroje Energie s.r.o. 27X-EZE--------N 1.1.2021 31.12.2021
ELGAS, s.r.o. 24X-ELGAS-SRO--C 1.1.2021 31.12.2021
Energi Danmark A/S 11XDISAM-------V 1.1.2021 31.12.2021
Energy Financing Team AG 12XEFT-SWITZERLR 1.1.2021 31.12.2021
ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o. 11XETC---------9 1.1.2021 31.12.2021
ENGIE Global Markets 17X100A100R0128W 1.1.2021 31.12.2021
EP Commodities, a.s. 27X-EP-COMMO---N 1.1.2021 31.12.2021
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 24X-UET-OZ-SK--G 1.1.2021 31.12.2021
Ezpada AG 11XEZPADA------P 1.1.2021 31.12.2021
FORTISCHEM a.s. 24X-FORTISCHEM-D 1.1.2021 31.12.2021
Freepoint Commodities Europe LLP 11XFREEPOINT---N 1.1.2021 31.12.2021
Gazprom Marketing & Trading Limited 11XGAZPROM-MT--Y 1.1.2021 31.12.2021
G&E Trading, a.s. 24X-GE-TRADING-9 1.1.2021 31.12.2021
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. 11XIGET--------D 1.1.2021 31.12.2021
Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. 11XHSE-SLOVENIAG 1.1.2021 31.12.2021
Interenergo d.o.o. 28X-INTERENERGO8 1.1.2021 31.12.2021
MAGNA ENERGIA a.s. 24X-MAGNA-E-A--B 1.1.2021 31.12.2021
MaxiCommodities, a.s. 27X-MAXICOMM---C 1.1.2021 31.12.2021
MND a.s. 27X-MND-GASTR--C 1.1.2021 31.12.2021
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 24X-MFGK-SLVK1-R 1.1.2021 31.12.2021
MVM Partner ZRt. 15X-MVM--------B 1.1.2021 31.12.2021
Nano Energies Trade s.r.o. 27XNANO-E-TRADEC 1.1.2021 31.12.2021
OFZ, a.s. 24XOFZ---------T 1.1.2021 31.12.2021
PMP Energy, s.r.o. 24X-PMP-ENERGY-I 1.1.2021 31.12.2021
POLENERGIA OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA 19XPOLTRADINGSA1 1.1.2021 31.12.2021
Pow-en a. s. 24X-POW-EN-AS--A 1.1.2021 31.12.2021
Power Solutions, s.r.o. 24X-POW-SOL-SK-A 1.1.2021 31.12.2021
RESPECT ENERGY S.A. 19XTRMEWOBROT--I 25.2.2021 31.12.2021
RIGHT POWER, a.s. 24XRIGHT-POWER-Y 1.1.2021 31.12.2021
RWE Supply & Trading GmbH 11XRWETRADING--0 1.1.2021 31.12.2021
Second Foundation a.s. 27XSECOND-FOUNDP 22.1.2021 31.12.2021
Slovalco, a.s. 24XSCO---------N 1.1.2021 31.12.2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 24XSEPS-STRATY-T 1.1.2021 31.12.2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 24X-SEPS-SHIP--R 1.1.2021 31.12.2021
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 24X-SE-PREDAJ--H 1.1.2021 31.12.2021
Slovenské elektrárne, a.s. 11XSEBRATISLAVA4 1.1.2021 31.12.2021
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24X-SPP-SK-123-5 1.1.2021 31.12.2021
Smart Energy Contractor SEC, a.s. 24X-SEC-SK-AS1-2 1.1.2021 31.12.2021
Statkraft Markets GmbH 11XSTATKRAFT001N 1.1.2021 31.12.2021
Stredoslovenská energetika, a.s. 24XSSE---------F 1.1.2021 31.12.2021
TOPFIN MG s. r. o. 24X-TOPFINMG-SK8 1.1.2021 31.12.2021
TWINLOGY, s.r.o. 24X-AC-ENERGIA-L 1.1.2021 31.12.2021
Uniper Global Commodities SE 11XEON-H-------8 1.1.2021 31.12.2021
U.S. Steel Košice, s.r.o. 24XUSK---------Y 1.1.2021 31.12.2021
Vattenfall Energy Trading GmbH 11XVE-TRADING--X 1.1.2021 31.12.2021
V-Elektra Slovakia, a.s. 11XV-ELEKTRA-SK3 1.1.2021 31.12.2021
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 24XVVBSK-------C 1.1.2021 31.12.2021
Východoslovenská energetika, a.s. 24XVSE---------D 1.1.2021 31.12.2021
ZSE Energia, a.s. 24XZSE---------Z 1.1.2021 31.12.2021