Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie slúži na riadenie finančnej zábezpeky subjektov zúčtovania.

Finančná kalkulačka
je určená pre výpočet výšky finančneho zabezpečenia alebo maximálnej výšky dohodnutých denných odberov, alebo dodávok pre nové subjekty zúčtovania.