Subjekty zúčtovania

Názov EIC Dátum platnosti zmluvy
A.En. Slovensko s.r.o. 11XAENSK-------B 31.12.2021
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 31.12.2021
AXPO BULGARIA EAD 32XEGL-BULGARIAC 31.12.2021
Axpo Solutions AG 12XEGL-H-------0 31.12.2021
BCF ENERGY, s. r. o. 24X-BCF-ENER-SKX 31.12.2021
BUKÓZA ENERGO, a.s. 24X-BUKOZA-ENERE 31.12.2021
CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o. 24X-CARBOUNION-4 31.12.2021
Centrica Energy Trading A/S 11XNEAS--------Q 31.12.2021
CONTE spol. s r.o. 27X-CONTE------L 31.12.2021
CYEB s.r.o. 24X-CYEB-S-R-O-L 31.12.2021
ČEZ, a.s. 11XCEZ-CZ------1 31.12.2021
D. TRADING INTERNATIONAL SA 27X-D-TR-INT-SAB 31.12.2021
Danske Commodities A/S 11XDANSKECOM---P 31.12.2021
DG-energy, a.s. 24X-DG-ENERGY--L 31.12.2021
DTEK TRADING S.A. 21X0000000012590 31.12.2021
Duslo, a.s. 24XDSO---------Q 31.12.2021
Duslo Energy s.r.o. 24XDUSLO-ENERGYT 31.12.2021
EDF Trading Limited 11XEDFTRADING--G 31.12.2021
Ekologické Zdroje Energie s.r.o. 27X-EZE--------N 31.12.2021
ELGAS, s.r.o. 24X-ELGAS-SRO--C 31.12.2021
encare, s.r.o. 24X-ENCARE-----E 31.12.2021
Enel Global Trading S.p.A. 11XENEL-H------S 31.12.2021
Energi Danmark A/S 11XDISAM-------V 31.12.2021
Energie2, a.s. 24X-ENERGIE-2--L 31.12.2021
Energy Financing Team AG 12XEFT-SWITZERLR 31.12.2021
ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o. 11XETC---------9 31.12.2021
ENGIE Global Markets 17X100A100R0128W 31.12.2021
EP Commodities, a.s. 27X-EP-COMMO---N 31.12.2021
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 24X-UET-OZ-SK--G 31.12.2021
Ezpada AG 11XEZPADA------P 31.12.2021
FORTISCHEM a.s. 24X-FORTISCHEM-D 31.12.2021
Freepoint Commodities Europe LLP 11XFREEPOINT---N 31.12.2021
Gazprom Marketing & Trading Limited 11XGAZPROM-MT--Y 31.12.2021
G&E Trading, a.s. 24X-GE-TRADING-9 31.12.2021
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. 11XIGET--------D 31.12.2021
Greenlogy a.s. 24XGREENLOGYSK-9 31.12.2021
Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. 11XHSE-SLOVENIAG 31.12.2021
Interenergo d.o.o. 28X-INTERENERGO8 31.12.2021
JAS Energy Trading s.r.o. 24X-JAS-ENERGY-7 31.12.2021
MAGNA ENERGIA a.s. 24X-MAGNA-E-A--B 31.12.2021
Martinská teplárenská, a.s. 24XMTAS--------K 31.12.2021
MaxiCommodities, a.s. 27X-MAXICOMM---C 31.12.2021
MET Slovakia, a.s. 42XMETSLOVAKIA-C 31.12.2021
MND a.s. 27X-MND-GASTR--C 31.12.2021
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 24X-MFGK-SLVK1-R 31.12.2021
MVM Partner ZRt. 15X-MVM--------B 31.12.2021
Nano Energies Trade s.r.o. 27XNANO-E-TRADEC 31.12.2021
NextTradeEurope s.r.o. 24X-NEXTTRADEEUS 31.12.2021
OFZ, a.s. 24XOFZ---------T 31.12.2021
PMP Energy, s.r.o. 24X-PMP-ENERGY-I 31.12.2021
POLENERGIA OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA 19XPOLTRADINGSA1 31.12.2021
Pow-en a. s. 24X-POW-EN-AS--A 31.12.2021
Power Solutions, s.r.o. 24X-POW-SOL-SK-A 31.12.2021
PPC Investments, a.s. 24X-PPC-INVEST-D 31.12.2021
RESPECT ENERGY S.A. 19XTRMEWOBROT--I 31.12.2021
RIGHT POWER, a.s. 24XRIGHT-POWER-Y 31.12.2021
RWE Supply & Trading GmbH 11XRWETRADING--0 31.12.2021
Second Foundation a.s. 27XSECOND-FOUNDP 31.12.2021
Slovalco, a.s. 24XSCO---------N 31.12.2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 24XSEPS-VLSP---K 31.12.2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 10XSK-SEPS-GRIDB 31.12.2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 24XSEPS-STRATY-T 31.12.2021
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 24X-SE-PREDAJ--H 31.12.2021
Slovenské elektrárne, a.s. 11XSEBRATISLAVA4 31.12.2021
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24X-SPP-SK-123-5 31.12.2021
Smart Energy Contractor SEC, a.s. 24X-SEC-SK-AS1-2 31.12.2021
SMARTES s.r.o. 24X-SMARTES-SK-L 31.12.2021
Statkraft Markets GmbH 11XSTATKRAFT001N 31.12.2021
Stredoslovenská energetika, a.s. 24XSSE---------F 31.12.2021
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 24X-TEKOAS-----O 31.12.2021
TOPFIN MG s. r. o. 24X-TOPFINMG-SK8 31.12.2021
TWINLOGY, s.r.o. 24X-AC-ENERGIA-L 31.12.2021
Uniper Global Commodities SE 11XEON-H-------8 31.12.2021
U.S. Steel Košice, s.r.o. 24XUSK---------Y 31.12.2021
Utylis, s.r.o. 24X-UTYLIS-----3 31.12.2021
Vattenfall Energy Trading GmbH 11XVE-TRADING--X 31.12.2021
V-Elektra Slovakia, a.s. 11XV-ELEKTRA-SK3 31.12.2021
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 24XVVBSK-------C 31.12.2021
Východoslovenská energetika, a.s. 24XVSE---------D 31.12.2021
ZSE Energia, a.s. 24XZSE---------Z 31.12.2021
Zvolenská teplárenská, a.s. 24X-ZVTAS------8 31.12.2021