Legislatíva

Zákon o energetike
1 047 kB, 29. apríla 2014
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike - konsolidované znenie vrátane zákona č. 102/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2014.

Vyhláška o zavádzaní a prevádzke IMS v elektroenergetike
45 kB, 28. októbra 2013
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike.

Vyhláška o poskytovaní meraných údajov o spotrebe
42 kB, 28. decembra 2012
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 3/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie.

Pravidlá trhu
470 kB, 16. decembra 2013
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

Vyhláška ÚRSO č. 423/2013 Z. z.  z 2. decembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinný od 1.6.2015)
4,05 MB, 1. júna 2015

Zmena prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 1.11.2014 do 31.5.2015)
2,04 MB, 13. novembra 2014

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.5.2014)
2,91 MB, 30. apríla 2014