Celkové výsledky KT XMtrade®/ISOT - 21.5.2022

Base
112,99 €/MWh
- 46,00%
Off-peak
145,14 €/MWh
-30,72%
Peak
80,85 €/MWh
-61,31%

Vývoj odchýlky sústavy XMtrade®/ISZO - 19.5.2022

Denná hodnota Co
362,93 €/MWh
Priemerná denná SO
-13,441 MWh
-10,56%
KZPO
1,000