Celkové výsledky KT XMtrade®/ISOT - 3.8.2021

Base
96,50 €/MWh
20,66%
Off-peak
93,73 €/MWh
+20,49%
Peak
99,28 €/MWh
+20,82%

Vývoj odchýlky sústavy XMtrade®/ISZO - 1.8.2021

Denná hodnota Co
125,00 €/MWh
Priemerná denná SO
-0,462 MWh
+427,71%
KZPO
1,000