Celkové výsledky DT

Dátum: 1.11.2020
Informácia o grafe info
Podrobnosti o hodnote
Po zaťažení konkrétneho bodu grafu myšou sa zobrazia podrobnosti o dátume a hodnote.
Skrývanie / zobrazovanie hodnôt
Kliknutím na položku legendy je možné skryť alebo zobraziť konkrétny typ údajov na grafe.
Export
V pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo umožňujúce export do formátov JPG, PNG, PDF a SVG. Exportuje sa práve zobrazené priblíženie.