Dokumentácia

Návod na uzatvorenie zmluvy o podpore OZE a VÚKVET (15. októbra 2019)

Informácia k technologickej vlastnej spotrebe a vlastnej spotrebe pri výrobe elektriny (16. októbra 2019)

Návod pre výrobcu k vyhodnoteniu a fakturácii doplatku (29. január 2020)

Návod pre výrobcu k vyhodnoteniu a fakturácii výkupu (29. január 2020)

Vysvetlenie pojmov a príklad výpočtu k fakturácii výkupu a doplatku (21. február 2020)

Návod na uzatvorenie zmluvy o výkupe (29. november 2021)

Technická špecifikácia externých rozhraní k informačnému systému XMtrade®/OZE

  1. Metodika pre stanovenie ¼-hodinových hodnôt výroby elektriny na svorkách generátora zariadenia na výrobu elektriny  
  2. Typový diagram výroby elektriny pre rok 2021 – fotovoltaická elektráreň
  3. Typový diagram výroby elektriny pre rok 2021 – tepelná elektráreň  
  4. Typový diagram výroby elektriny pre rok 2021 – vodná elektráreň