Dokumentácia

Návod na uzatvorenie zmluvy o podpore OZE a VÚKVET (15. októbra 2019)

Informácia k technologickej vlastnej spotrebe a vlastnej spotrebe pri výrobe elektriny (16. októbra 2019)

Návod pre výrobcu k vyhodnoteniu a fakturácii doplatku (29. január 2020)

Návod pre výrobcu k vyhodnoteniu a fakturácii výkupu (29. január 2020)

Vysvetlenie pojmov a príklad výpočtu k fakturácii výkupu a doplatku (21. február 2020)

Technická špecifikácia externých rozhraní k informačnému systému XMtrade®/OZE