Koeficienty pre zúčtovanie odchýlok

Interval: 21.7.2017 - 21.8.2018