Koeficienty pre zúčtovanie odchýlok

Interval: 6.6.2019 - 6.7.2020