Koeficienty pre zúčtovanie odchýlok

Interval: 28.3.2019 - 28.4.2020