Koeficienty pre zúčtovanie odchýlok

Interval: 19.1.2018 - 19.2.2019