Koeficienty pre zúčtovanie odchýlok

Interval: 20.10.2017 - 20.11.2018