Koeficienty pre zúčtovanie odchýlok

Interval: 20.3.2017 - 20.4.2018