Užitočné odkazy

Stránky regionálnych distribučných spoločností o IMS:

http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Inteligentne-meracie-systemy

http://www.vsds.sk/edso/domov/technicke-info/elektromery