Zoznamy

Zoznam subjektov zúčtovania
aktuálny zoznam subjektov zúčtovania s uvedením termínu platnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky.

Zoznam blokovaných subjektov
aktuálny zoznam subjektov zúčtovania, ktoré majú pozastavenú registráciu z dôvodu neplnenia si svojich finančných záväzkov voči zúčtovateľovi odchýlok.

Zoznam obchodných platforiem
aktuálny zoznam obchodných platforiem spĺňajúcich podmienky zúčtovateľa odchýlok na zastupovanie subjektov zúčtovania pri vnútrodennej registrácii denných diagramov. Stránka portálu zverejňuje aj zoznam subjektov zúčtovania, ktoré sú zastupované týmito obchodnými platformami.