Zmluvy

Pre uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní údajov kontaktujte

e-mail: info@okte.sk

  • Číselník primárnych zdrojov energie (12,1 kB)
    Dokument, podľa ktorého výrobcovia členia vyrobenú elektrinu pri nahlasovaní údajov výroby.
    Číselník vychádza z novely zákona 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorá nadobudla platnosť 29.1.2013.