Zmluvy

Pre uzatvorenie Zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu a / alebo Zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu pre záruky pôvodu z nečlenských štátov AIB prosím kontaktujte

e-mail: info@okte.sk

Formuláre žiadostí

Formulár "Žiadosť o založenie/zmenu používateľského účtu do systému XMtrade®/ZPE"