Zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky AIB

Zmluva o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu pre záruky pôvodu z členských štátov AIB

Zmluva o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu pre záruky pôvodu z nečlenských štátov AIB

Žiadosť o založenie/zmenu používateľského účtu do systému XMtrade®/ZPE

 

Pre uzatvorenie Zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu pre záruky pôvodu z členských štátov AIB a/alebo Zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu pre záruky pôvodu z nečlenských štátov AIB, prosím, kontaktujte:

info@okte.sk
+421 916 43 2633
+421 916 43 2655
+421 916 43 2637