Oznamy

Spoločnosť OKTE, a.s. pokračuje vo funkcii nominovaného organizátora trhu s elektrinou (NEMO)
3.12.2019

S účinnosťou od 1. decembra 2019 bola spoločnosť OKTE, a.s. určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví za nominovaného organizátora trhu s elektrinou (ďalej len "NEMO") na vykonávanie činností jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov s elekt...

Zriadenie Call Centra OKTE
13.11.2019

V súvislosti so zmenou legislatívy týkajúcou sa podpory doplatkom a s tým súvisiacim uzatvorením Zmluvy o doplatku, spoločnosť OKTE, a.s. spúšťa prevádzku Call Centra, určeného na pomoc pri spracovaní žiadostí zmluvy o doplatku medzi OKTE, a.s.  a  výrobc...

Predĺžená servisná odstávka dňa 29.10.2019
24.10.2019

Dňa 29.10.2019 bude realizovaná predĺžená servisná odstávka v čase od 19:00 do 24:00. Z tohto dôvodu môžu byť nedostupné informačné systémy OKTE (ISOM, ISZO, ISOT, RRM, IMS, OZE).

Nedostupnosť pevných liniek OKTE dňa 23.10.2019 od 07:00 do 08:30 hod.
21.10.2019

Z dôvodu výkonu plánovaných prác dodávateľom telekomunikačných služieb, dôjde v stredu 23.10. v čase od 07:00 hod. do 08:30 hod. k výpadku týchto služieb v spoločnosti OKTE. V uvedenom čase sa nebude možné dovolať na pevné linky našej spoločnosti. Za doča...

Predĺžená servisná odstávka IS OKTE dňa 22.10.2019
16.10.2019

Dňa 22.10.2019 bude realizovaná predĺžená servisná odstávka v čase od 18:00 hod. do 24:00 hod. Počas tejto odstávky nebudú informačné systémy OKTE dostupné.

Predchádzajúca    1  2  3  4  5  6  7    Nasledujúca