Oznamy

Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 01.01.2019)
14.12.2018

Dňa 1. januára 2019 nadobudne účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s., ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vo všeobecnosti došlo v znení prevádzkového poriadku k nasledovným zmenám: zmeny v súvislosti so zmenou znamienko...

„OKTE & SEPS Day" počas Jesennej konferencie SPX 2018
14.12.2018

Zástupcovia OKTE, a. s. a Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. spoločne odprezentovali súbor prednášok  v rámci “OKTE & SEPS Day”, ktorý sa uskutočnil počas Jesennej konferencie SPX 2018 dňa 07.12.2018 v Podbanskom.  Organizátorom Jesen...

Verejná konzultácia SEPS k návrhu Pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností
15.11.2018

Vážení účastníci trhu s elektrinou,  dňa 9.11.2018 spustila spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len “spoločnosť SEPS”) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy verejnú konzultáciu k návrhu “Pravidiel pozastavenia a obnovenia tr...

Oznam pre Subjekty zúčtovania ohľadom zmeny znamienkovej konvencie od 1.1.2019
15.11.2018

Dňa 18.12.2017 nadobudlo účinnosť Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „Nariadenie“). Na základe predmetného Nariadenia budú s účinnosťou od 1.1....

Odstávka telefónnej ústredne technickej podpory
8.11.2018

Vo štvrtok dňa 8.11.2018 v čase 22:00 – 24:00 bude prebiehať servisná odstávka telefónnej ústredne technickej podpory. Počas doby nedostupnosti bude zriadený náhradný telefónny kontakt na čísle : +421 948 940 607. Po servisnej odstávke už bude dostupné št...

Predchádzajúca    1  2  3  4  5  6  7    Nasledujúca