Oznamy

Vysvetlenie k fakturácii doplatku za január 2020
21.2.2020

Vážení výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov. V OKTE prebehla prvá fakturácia za doplatok v rámci podpory obnoviteľných zdrojov dňa 15.2.2020. Spôsob výpočtu a celý proces vyúčtovania je podrobne popísaný v Prevádzkovom poriadku OKTE, ktorý bol sc...

Schválenie metodík pre denný a vnútrodenný trh agentúrou ACER
11.2.2020

Dňa 30. 01. 2020 rozhodnutím č. 04/2020 agentúra ACER prijala metodiku pre algoritmy pre denný a vnútrodenný trh spolu s návrhom spoločného súboru požiadaviek všetkých NEMO a TSO podľa článku 53 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, kt...

Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 06.02.2020)
6.2.2020

Dňa 6. febuára 2020 nadobúdol účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a. s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vo všeobecnosti dochádza v znení prevádzkového poriadku k zmenám v súvislosti s uplatnením ustanovení zákona č. 309/2009 Z. z. ...

Návod pre výrobcu k vyhodnoteniu a fakturácii výkupu a doplatku
29.1.2020

Vážený výrobca, dňa 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č.309/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. V súvislosti s uvedenou zmenou dávame dotknutým výrobcom elekt...

Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/ISOM dňa 28.1.2020
15.1.2020

Počas servisného okna 28.1.2020 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientského certifikátu XMtrade ISOM - PSEUDONYM. ·         Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita. ·         Táto výmena má dopad predovšetkým na používateľov, ktorí n...

Predchádzajúca    1  2  3  4  5  6  7    Nasledujúca