Oznamy

Informácie o projekte DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling)
27.3.2020

Nominovaní organizátori trhu s elektrinou a prevádzkovatelia prenosových sústav, zapojení do projektu Interim Coupling, pripravili pre účastníkov trhu materiál obsahujúci detailné informácie o projekte. Dokument obsahuje základné otázky a odpovede týkajú...

Vyjadrenie spoločnosti OKTE, a.s. k zániku práva na podporu doplatkom
25.3.2020

Vážený obchodný partner, touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví doručil spoločnosti OKTE, a. s. ako zúčtovateľovi podpory dňa 12.3.2020 informáciu podľa § 3b ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľn...

Prechod na stredoeurópsky letný čas dňa 29.03.2020
24.3.2020

V nedeľu 29. marca 2020 o 2:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho času (SEČ) na stredoeurópsky letný čas (SELČ). To znamená, že sa o 2:00 hodine SEČ posunú hodiny na 3:00 hodinu SELČ. ISOT Obchodný deň v nedeľu 29. marca 2020 bude mať 23 obch...

Projekt Core FB MC – informácia o stave projektu a spôsobe komunikácie s účastníkmi trhu
13.3.2020

Strany projektu Core FB MC informujú účastníkov trhu o vývoji v projekte a plánovanom časovom rámci ďalších míľnikov. Zároveň je v tlačovej správe predstavený nový komunikačný kanál, pomocou ktorého môžu účastníci trhu získať ďalšie informácie o projekte....

Vysvetlenie k fakturácii doplatku za január 2020
21.2.2020

Vážení výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov. V OKTE prebehla prvá fakturácia za doplatok v rámci podpory obnoviteľných zdrojov dňa 15.2.2020. Spôsob výpočtu a celý proces vyúčtovania je podrobne popísaný v Prevádzkovom poriadku OKTE, ktorý bol sc...

Predchádzajúca    1  2  3  4  5    Nasledujúca