Oznamy

Cena elektriny na straty na rok 2019
15.1.2019

Vážení obchodní partneri, oznamujeme Vám vyrovnávaciu cenu elektriny na zúčtovanie rozdielov pre účely stanovenia ceny na pokrytie strát platnú od 1.1.2019. ACESTR2019  =  40,4900 €/MWh - cena elektriny na straty.

Informácia pre podporovaných výrobcov elektriny ohľadom oznámenia uplatnenia si podpory výkupom elektriny pre rok 2020
11.1.2019

Dňa 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 309/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktor...

Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 01.01.2019)
14.12.2018

Dňa 1. januára 2019 nadobudne účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s., ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vo všeobecnosti došlo v znení prevádzkového poriadku k nasledovným zmenám: zmeny v súvislosti so zmenou znamienko...

„OKTE & SEPS Day" počas Jesennej konferencie SPX 2018
14.12.2018

Zástupcovia OKTE, a. s. a Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. spoločne odprezentovali súbor prednášok  v rámci “OKTE & SEPS Day”, ktorý sa uskutočnil počas Jesennej konferencie SPX 2018 dňa 07.12.2018 v Podbanskom.  Organizátorom Jesen...

Verejná konzultácia SEPS k návrhu Pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností
15.11.2018

Vážení účastníci trhu s elektrinou,  dňa 9.11.2018 spustila spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len “spoločnosť SEPS”) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy verejnú konzultáciu k návrhu “Pravidiel pozastavenia a obnovenia tr...

Predchádzajúca    1  2  3  4  5    Nasledujúca