Oznamy

Schválenie metodík pre denný a vnútrodenný trh agentúrou ACER
11.2.2020

Dňa 30. 01. 2020 rozhodnutím č. 04/2020 agentúra ACER prijala metodiku pre algoritmy pre denný a vnútrodenný trh spolu s návrhom spoločného súboru požiadaviek všetkých NEMO a TSO podľa článku 53 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, kt...

Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 06.02.2020)
6.2.2020

Dňa 6. febuára 2020 nadobúdol účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a. s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vo všeobecnosti dochádza v znení prevádzkového poriadku k zmenám v súvislosti s uplatnením ustanovení zákona č. 309/2009 Z. z. ...

Návod pre výrobcu k vyhodnoteniu a fakturácii výkupu a doplatku
29.1.2020

Vážený výrobca, dňa 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č.309/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. V súvislosti s uvedenou zmenou dávame dotknutým výrobcom elekt...

Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/ISOM dňa 28.1.2020
15.1.2020

Počas servisného okna 28.1.2020 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientského certifikátu XMtrade ISOM - PSEUDONYM. ·         Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita. ·         Táto výmena má dopad predovšetkým na používateľov, ktorí n...

Vyrovnávacia cena elektriny na zúčtovanie rozdielov
14.1.2020

Vážení obchodní partneri, oznamujeme Vám vyrovnávaciu cenu elektriny na zúčtovanie rozdielov pre účely stanovenia ceny na pokrytie strát platnú od 1.1.2020. ACESTR2020  =  51,8529 €/MWh – vyrovnávacia cena elektriny na zúčtovanie rozdielov.

Predchádzajúca    1  2  3  4  5    Nasledujúca