Oznamy

Oznam pre Subjekty zúčtovania ohľadom zmeny znamienkovej konvencie od 1.1.2019
15.11.2018

Dňa 18.12.2017 nadobudlo účinnosť Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „Nariadenie“). Na základe predmetného Nariadenia budú s účinnosťou od 1.1....

Odstávka telefónnej ústredne technickej podpory
8.11.2018

Vo štvrtok dňa 8.11.2018 v čase 22:00 – 24:00 bude prebiehať servisná odstávka telefónnej ústredne technickej podpory. Počas doby nedostupnosti bude zriadený náhradný telefónny kontakt na čísle : +421 948 940 607. Po servisnej odstávke už bude dostupné št...

Prechod na stredoeurópsky čas
24.10.2018

V nedeľu 28. októbra 2018 o 3:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho letného času (SELČ) na stredoeurópsky čas (SEČ). To znamená, že sa o 3:00 hodine SELČ posunú hodiny späť na 2:00 hodinu SEČ. ISOT Obchodný deň v nedeľu 28. októbra 2018 bude...

Mimoriadna servisná odstávka ISOM OKTE 12.10.2018
12.10.2018

Dňa 12.10.2018 bude realizovaná mimoriadna servisná odstávka v čase od 19:00-21:00, z tohto dôvodu budú nedostupné produkčné prostredie ISOM OKTE, testovacie prostredie ISOM OKTE a www.okte.sk .  ​

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 1.9.2018)
20.9.2018

OKTE, a.s., pripravila a predložila Úradu pre reguláciu sieťových odvetví úpravu svojho prevádzkového poriadku s cieľom zrevidovať text s ohľadom na:  zmenu názvu zmluvy o poskytovaní dát (ďalej bude považovaná za zmluvu o poskytovaní údajov), doplnen...

Predchádzajúca    1  2  3  4  5  6    Nasledujúca