Oznamy

Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.1.2020)
31.12.2019

Dňa 1. januára 2020 nadobudne účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a. s. , ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vo všeobecnosti dochádza v znení prevádzkového poriadku k zmenám v súvislosti s uplatnením ustanovení zákona č. 309/...

Mimoriadna servisná odstávka informačných systémov OZE a ISOM OKTE dňa 30.12.2019
20.12.2019

Dňa 30.12.2019 bude realizovaná mimoriadna servisná odstávka v čase od 18:00 hod. do 20:00 hod. Počas tejto odstávky môže dôjsť ku krátkodobým výpadkom informačných systémov OZE a ISOM OKTE.

Výbor združujúci nominovaných organizátorov trhu s elektrinou (All NEMO Commitee) zverejnil Ročnú správu o prepojení denných a vnútrodenných trhov s elektrinou za rok 2018
19.12.2019

Výbor All NEMO Committee zverejnil Ročnú správu 2018, vypracovanú zástupcami všetkých nominovaných organizátorov trhu s elektrinou v spolupráci s prevádzkovateľmi prenosových sústav v súlade s implementáciou nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 20...

Tlačová správa o stave projektu DE-AT-PL-4MMC (tzv. Interim Coupling)
13.12.2019

Nominovaní operátori trhu s elektrinou a prevádzkovatelia prenosových sústav Nemecka, Poľska, Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenskej republiky informujú o stave projektu Interim Coupling. Tlačová správa v slovenskom jazyku je dostupná...

Nedostupnosť testovacieho prostredia ISOM a testovacieho prostredia RRM
5.12.2019

Z dôvodu technických prác na infraštruktúre bude testovacie prostredie ISOM a testovacie prostredie RRM nedostupné od 5.12.2019 18:00 do 7.12.2019 18:00.

Predchádzajúca    1  2  3  4  5  6    Nasledujúca