Oznamy

Prechod na stredoeurópsky letný čas
25.3.2019

V nedeľu 31. marca 2019 o 2:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho času (SEČ) na stredoeurópsky letný čas (SELČ). To znamená, že sa o 2:00 hodine SEČ posunú hodiny na 3:00 hodinu SELČ. ISOT Obchodný deň v nedeľu 31. marca 2019 bude mať 23 obch...

Pozor zmena certifikátu *.okte.sk, ktorý bude nasadený dňa 5.3.2019 ...
12.2.2019

Počas servisného okna 5.3.2019 (19:00 - 22:00) je plánovaná výmena serverového certifikátu: Pôvodne vydaný certifikát dňa 12.2.2019 je neplatný!!! Mení sa certifikát a aj certifikačná autorita. Táto výmena má dopad predovšetkým na používateľov, ktorí...

Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/ISOM dňa 12.2.2019
29.1.2019

Počas servisného okna dňa 12.2.2019 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientského certifikátu XMtrade ISOM - PSEUDONYM. Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita. Táto výmena má dopad predovšetkým na používateľov, ktorí nahlasujú ú...

Cena elektriny na straty na rok 2019
15.1.2019

Vážení obchodní partneri, oznamujeme Vám vyrovnávaciu cenu elektriny na zúčtovanie rozdielov pre účely stanovenia ceny na pokrytie strát platnú od 1.1.2019. ACESTR2019  =  40,4900 €/MWh - cena elektriny na straty.

Informácia pre podporovaných výrobcov elektriny ohľadom oznámenia uplatnenia si podpory výkupom elektriny pre rok 2020
11.1.2019

Dňa 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 309/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktor...

Predchádzajúca    1  2  3  4  5  6    Nasledujúca