Projekt Core FB MC oznamuje začiatok testov s účastníkmi trhu dňa 04.04.2022

Strany zúčastnené v projekte Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC) týmto oznamujú, že testovanie s účastníkmi trhu sa začne v pondelok 04.04.2022.


Harmonogram testovania
Cieľom testovania je priblížiť účastníkom trhu denné operácie, ktoré ich čakajú po spustení projektu do prevádzky, vrátane prevádzkových časov a procesov.
Upozorňujeme, že zúčtovanie, vyrovnanie a nominácie do SEPS nie sú súčasťou testovania.
Testy sa uskutočnia len v pracovné dni so začiatkom 04.04.2022 a skončia 08.04.2022.


Testovacie scenáre:

  •  Pondelok, 04.04.2022 – Bežný deň
  •  Utorok, 05.04.2022 – Čiastočné rozpojenie trhov (iné ako CZC dôvody)
  •  Streda, 06.04.2022 – Úplné rozpojenie trhov
  •  Štvrtok, 07.04.2022 – Chýbajúce poľské Allocation Constraints

Časový harmonogram testov s účastníkmi trhu sa nachádza v pôvodnej tlačovej správe TU (dostupná len v anglickom jazyku).

 

Registrácia - NEMOs

Účastníci trhu sa na testovanie môžu zaregistrovať u jednotlivých NEMOs. Viac informácií o možnosti registrácie v OKTE nájdete na tomto odkaze. Registrácia je možná len do 30.03.2022.

 

Registrácia v JAO

Účastníci trhu, ktorí majú záujem zúčastniť sa testovania tieňovej aukcie sa musia registrovať v JAO do 29.03.2022. Na mailovú adresu MC.test@jao.eu je potrebné zaslať nasledovné údaje:

Company name:
Trader name:
Registered in eCat: Yes/ No
If yes, username:
Email address:

 

     Všetky oznamy