Zriadenie Call Centra OKTE

Zobraziť všetky
24.5.2013

V súvislosti s povinnosťou poskytovania údajov do centrálneho dátového skladu OKTE, a.s. zo strany výrobcov elektriny, prevádzkovateľov sústav a prevádzkovateľov priamych vedení (viď. oznam zo dňa 26.4.2013) naša spoločnosť zriaďuje novú časť na našej webovej stránke Zber a správa údajov, kde nájdete všetky informácie včítane odpovedí na najčastejšie otázky a zároveň spúšťa prevádzku Call Centra OKTE.
Prevádzka Call Centra začína svoju činnosť v pondelok 27.5.2013 od 08:00 hod.
Prosíme všetkých dotknutých účastníkov trhu s elektrinou, aby svoje otázky a požiadavky na informácie k zmluvám, dokumentácii, certifikátom, zadávaniu údajov prednostne zasielali na e-mailové adresy Call Centra:

  • e-mail pre riešenie informácii súvisiacich so zmluvnými vzťahmi: info@okte.sk
  • e-mail pre riešenie základných prevádzkových informácií súvisiacich so zasielaním a spracovaním údajov: isom@okte.sk.

V pracovných dňoch v čase od 08:00 do 16:00 hod. sú pracovníci Call Centra dostupní na tel. číslach:
+421 (0) 948 44 78 55
+421 (0) 948 44 78 56
+421 (0) 948 44 78 57
+421 (0) 948 44 78 58.