Podmienky a priebeh výberového konania na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou)

OKTE, a.s., (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) je dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len SEPS), ktorá je 100 % vlastníkom akcií.
SEPS ako vykonávateľ akcionárskych práv ustanovuje podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti OKTE, a.s., ktoré nájdete TU.

     Všetky oznamy