Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT dňa 30.6. 2020

 Počas servisného okna 30.06.2020 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientskych certifikátov XMtrade ISZO - PSEUDONYM a XMtrade ISOT - PSEUDONYM.

  • Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita.
  • Táto výmena má dopad predovšetkým na používateľov, ktorí nahlasujú údaje do systémov XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT cez automatizované rozhrania.
  • Netýka sa používateľov, ktorí nahlasujú údaje cez portál.
  • Systémy XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT budú nové certifikáty používať od 22:00 hod. 30.06.2020.
  • Verejná časť certifikátov je dostupná na stiahnutie.

Výmena certifikátov XMtrade ISZO TEST - PSEUDONYM a XMtrade ISOT TEST - PSEUDONYM v testovacom prostredí prebehne 23.06.2020 počas servisnej odstávky (19:00 - 22:00 hod.).

Súčasne Vás týmto informujeme, že dňa 30.06.2020  v čase od 19:00 do 22:00 hod. budú systémy XMtrade®/ISZO, XMtrade®/ISOT nedostupné.


V prípade problémov kontaktujte technickú podporu aj s popisom problému na support.is@sfera.sk, alebo volajte na hotline: +421 917 400 600.

     Všetky oznamy