Zmena poskytovateľa služieb pre denný trh s elektrinou

Spoločnosť OKTE, a.s. úspešne uskutočnila dňa 19. 11. 2020 zmenu poskytovateľa služieb jednotného prepojenia denného trhu s elektrinou, a to zo spoločnosti EPEX SPOT SE na spoločnosť OPCOM S.A.

K uvedenému kroku pristúpila spoločnosť OKTE, a.s. so zámerom zvyšovania kvality interných procesov a v súvislosti s prípravou na projekty Interim Coupling a Core FB MC. Zmena poskytovateľa služieb prebehla podľa plánu a bez akýchkoľvek dopadov na slovenských účastníkov trhu s elektrinou.

Služby jednotného prepojenia denného trhu s elektrinou okrem iného zahŕňajú každodenné spracovanie vstupných dát, ako aj výpočet výsledkov trhu pre slovenskú obchodnú oblasť a tokov na cezhraničných profiloch.

Spoločnosť OPCOM, S.A. pôsobí ako rumunský organizátor trhu s elektrinou už 20 rokov, okrem toho prevádzkuje tiež platformy na obchodovanie s plynom, zelenými certifikátmi a emisnými povolenkami. Od roku 2014 je súčasťou prepojenia trhov 4MMC (CZ, SK, HU a RO) a od roku 2017 je tiež spoluvlastníkom a prevádzkovateľom technického riešenia pre jednotné prepojenie denných trhov.

     Všetky oznamy