Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 01.10.2019)

Zobraziť všetky
2.10.2019

Dňa 1. októbra 2019 nadobudol účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a. s. , ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vo všeobecnosti dochádza v znení prevádzkového poriadku k zmenám v súvislosti s uplatnením ustanovení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť od 01.01.2020. Na základe novelizovanej legislatívy bude spoločnosť OKTE, a. s. vykonávať nové činnosti najmä v súvislosti so zúčtovaním podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

 

Link: Prevádzkový poriadok