Denné publikovanie odchýlok - oneskorenie

Zobraziť všetky
12.8.2019

Oznamujeme účastníkom trhu s elektrinou, že v dňoch 10.8.-11.8.2019 (sobota-nedeľa) prišlo k oneskoreniu publikovania odchýlok za predošlý deň o 30 min. Oneskorenie bolo spôsobené množstvom chýbajúcich meraní od PDS a následným generovaním náhradných hodnôt, čo spôsobilo uvedenú časovú stratu. V súčasnosti je situácia stabilizovaná a publikovanie odchýlok prebieha v štandardnom čase.