NEMO Committee oznámil začiatok spoločnej verejnej konzultácie a spustenie novej webovej stránky

Dňa 3. júna 2019 všetci nominovaní organizátori trhu s elektrinou (NEMOs) a prevádzkovatelia prenosových sústav (TSOs) zahájili v súlade s článkom 12 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1222/2015 (ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia, známe ako nariadenie CACM) spoločnú verejnú konzultáciu v súvislosti so zmenou Metodiky Algoritmu pre jednotný denný trh, vrátane riadenia zmien algoritmu a jeho monitorovania. Predmetom verejnej konzultácie je taktiež zmena súboru požiadaviek pre jednotné prepojenie vnútrodenných trhov ako aj metodika produktov. Konzultácia bude otvorená do 2. júla 2019 a je dostupná prostredníctvom webovej stránky NEMO Committee (www.nemo-committee.eu) ako aj webového portálu ENTSO-E (www.entsoe.eu).

V rovnaký deň oznámila NEMO Committee spustenie novej webovej stránky, kde sú poskytnuté informácie o pokroku NEMOs pri budovaní efektívnejších trhov s elektrinou. NEMO Committee predstavuje riadiaci orgán pre spoluprácu medzi všetkými NEMOs za účelom účinného riadenia a plnenia ich spoločných povinností vyplývajúcich z nariadenia CACM. Nová webová stránka sa zameriava na poskytovanie relevantných informácií zúčastneným subjektom ako aj aktuálnych poznatkov o činnosti NEMO Committee. Viac informácií sa nachádza v tlačovej správe (dostupnej len v anglickom jazyku).

     Všetky oznamy