„OKTE & SEPS Day" počas Jesennej konferencie SPX 2018

Zástupcovia OKTE, a. s. a Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. spoločne odprezentovali súbor prednášok  v rámci “OKTE & SEPS Day”, ktorý sa uskutočnil počas Jesennej konferencie SPX 2018 dňa 07.12.2018 v Podbanskom.

 Organizátorom Jesennej konferencie SPX 2018 ďakujeme za poskytnutie priestoru pre prezentáciu dôležitých zmien týkajúcich sa znamienkovej konvencie pri výpočte odchýlok, ako aj plánovaného rozvoja činností OKTE, a.s. ako zúčtovateľa podpory OZE. Pozornosť bola venovaná taktiež integrácii vyrovnávacích trhov v  Európskej únii, pričom bol detailne predstavený projekt MARI, v ktorom aktívne participuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Prezentácie z prednášok sú k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom týchto odkazov:

• Zmena znamienkovej konvencie pri výpočte odchýlok
• OZE a zúčtovateľ podpory
• Progres pri implementácii platforiem pre aktiváciu regulačných služieb
• Dizajn projektu MARI a jeho otvorené otázky

     Všetky oznamy