Verejná konzultácia SEPS k návrhu Pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností

Zobraziť všetky
15.11.2018

Vážení účastníci trhu s elektrinou, 

dňa 9.11.2018 spustila spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len “spoločnosť SEPS”) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy verejnú konzultáciu k návrhu “Pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností”, vypracovaného spoločnosťou SEPS v súlade s článkom 36 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (ďalej len “Nariadenie NC ER”), ktoré nadobudlo účinnosť 18.12.2017.

Podľa článku 7 ods. 1 Nariadenia NC ER je tento návrh predmetom verejnej konzultácie a podľa článku 4 podlieha schváleniu Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Všetky potrebné informácie k účasti na verejnej konzultácii sú dostupné na webovom sídle spoločnosti SEPS.