Oznam o zmene sídla spoločnosti

Zobraziť všetky
1.7.2017

Vážený obchodný partner,

spoločnosť OKTE, a.s. - organizátor krátkodobého trhu s elektrinou si Vás dovoľuje informovať o zmene sídla spoločnosti.

Našim novým sídlom a zároveň aj novou poštovou adresou je:

OKTE, a.s.

Mlynské nivy 48

821 09 Bratislava

Žiadame Vás, aby ste novú adresu používali pri korešpondencii a fakturácii a to od 1. 7. 2017.

Ostatné identifikačné údaje zostávajú nezmenené.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť na emailovej adrese: okte@okte.sk.