Prechod na stredoeurópsky čas

Zobraziť všetky
24.10.2016

V nedeľu 30. októbra 2016 o 3:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho letného času (SELČ) na stredoeurópsky čas (SEČ). To znamená, že sa o 3:00 hodine SELČ posunú hodiny späť na 2:00 hodinu SEČ.

ISOT

Obchodný deň v nedeľu 30. októbra 2016 bude mať 25 obchodných hodín. 1. obchodná hodina (o.h.) zodpovedá intervalu 0:00 - 1:00 hod, 2. o.h. 1:00 - 2:00, 3. o.h. 2:00 - 3:00 (SELČ), 4. o.h. 2:00 - 3:00 (SEČ), 5. o.h. 3:00 - 4:00, atď., až 25. o.h. zodpovedá intervalu 23:00 - 24:00.

Zobrazenie obchodných periód v Obchodnej obrazovke VDT bude pre obchodný deň 30.10.2016 nasledovné:

  • 1. o. h. zodpovedajúca intervalu 0:00 - 1:00 bude označená ako "00 - 01", prípadne "T00-01" počas 29.10.2016,
  • 2. o. h. zodpovedajúca intervalu 1:00 - 2:00 bude označená ako "01 - 02a", prípadne "T01-02a" počas 29.10.2016,
  • 3. o. h. zodpovedajúca intervalu 2:00 - 3:00 (SELČ) bude označená ako "02a - 02b", prípadne "T02a-02b" počas 29.10.2016,
  • 4. o. h. zodpovedajúca intervalu 2:00 - 3:00 (SEČ) bude označená ako "02b - 03", prípadne "T02b-03" počas 29.10.2016.

Ostatné obchodné hodiny budú korešpondovať s lokálnym časom (SEČ), pričom posledná obchodná hodina bude:

  • 25. o. h. zodpovedajúca intervalu 23:00 - 24:00 bude označená ako "23 - 24", prípadne "T23-24" počas 29.10.2016.


ISZO

Denné diagramy pre obchodný deň 30. októbra 2016 budú obsahovať hodnoty pre 100 obchodných periód (o.p.). 1. - 4. obchodná perióda (o.p.) zodpovedá intervalu 0:00 - 1:00 hod, 5. - 8. o.p. 1:00 - 2:00, 9. - 12. o.p. 2:00 - 3:00 (SELČ), 13. - 16. o.p. 2:00 - 3:00 (SEČ), 7. - 20. o.p. 4:00 - 5:00 atď., až 97. - 100. o.p. zodpovedá intervalu 23:00 - 24:00.

Vnútrodenná registrácia pre obchodný deň 30. októbra 2016 sa bude spracovávať v 25 časových oknách, ktoré zodpovedajú príslušným obchodným hodinám. 3. časové okno vnútrodennej registrácie preto bude v rozsahu 2:00 SELČ - 3:00 SELČ a 4. časové okno vnútrodennej registrácie bude v rozsahu 2:00 SEČ - 3:00 SEČ. Uzávierka príjmu zmien v denných diagramoch pre obchodnú hodinu sa v rámci vnútrodennej registrácie vykoná 30 minút pred začiatkom príslušnej obchodnej hodiny a zmeny denných diagramov pre obchodnú hodinu budú v rámci vnútrodennej registrácie potvrdené 15 minút pred začiatkom príslušnej obchodnej hodiny.


ISOM/ISCF

Priebehové merania pre odberné a odovzdávacie miesta za obchodný deň 30.10.2016 budú obsahovať 100 periód. Pri nahlasovaní údajov cez webové služby bude mať 12. perióda rozsah 201610300245-201610300200.


RRM

Obchodný deň v nedeľu 30. októbra 2016 bude mať 25 obchodných hodín. 1. obchodná hodina (o.h.) zodpovedá intervalu 0:00 - 1:00 hod, 2. o.h. 1:00 - 2:00, 3. o.h. 2:00 - 3:00 (SELČ), 4. o.h. 2:00 - 3:00 (SEČ), 5. o.h. 3:00 - 4:00, atď., až 25. o.h. zodpovedá intervalu 23:00 - 24:00.

Zmena v reportovaní sa bude týkať používateľov, ktorí nahlasujú svoje reporty cez automatizované rozhrania alebo upload zo súboru XML vo forme diagramu, prípadne používateľov využívajúcich nahlasovanie reportov cez formuláre "Štandardný kontrakt - všeobecný" (iba v prípade reportovania obchodov vo forme diagramu) a "Štandardný kontrakt - diagram".

Prechodná hodina sa v diagrame obchodu (sekcia Detail obchodu - podrobný rozpis obchodu) odreportuje zopakovaním časového intervalu tretej obchodnej periódy v lokálnom čase:

  • 1. o. h. zodpovedajúca intervalu 0:00 - 1:00 bude odreportovaná ako 00:00 - 01:00,
  • 2. o. h. zodpovedajúca intervalu 1:00 - 2:00 bude odreportovaná ako 01:00 - 02:00,
  • 3. o. h. zodpovedajúca intervalu 2:00 - 3:00 (SELČ) bude odreportovaná ako 02:00 - 03:00,
  • 4. o. h. zodpovedajúca intervalu 2:00 - 3:00 (SEČ) bude odreportovaná ako 02:00 - 03:00.

Zachovaním poradia obchodných periód sa zabezpečí správne nahlásenie hodín prechodného dňa.