Zmena termínu nasadenia systému jednotného prihlásenia (Single Sign-on) na 21.6.2016

Zobraziť všetky
13.6.2016

Vážení účastníci trhu,

dovoľujeme si Vás informovať, že termín nasadenia systému jednotného prihlásenia (Single Sign-on) bude presunutý na 21.6.2016 z dôvodu nevyhnutných zmien na technickej infraštruktúre OKTE.  

V súvislosti so zavedením Single Sign-on budú zjednotené kontá používateľov v rámci systémov XMtrade®/ISZO, XMtrade®/ISOT, XMtrade®/ISOM a XMtrade®/IMS. Zjednotenie používateľských kont prebehne jednorazovo dňa 21.6.2016 počas servisnej odstávky v čase 19:00 - 22:00.

Z dôvodu prípravy nasadenia bude v čase od 20.6.2016 12:00 do 21.6.2016 22:00 v systémoch XMtrade®/ISZO, XMtrade®/ISOT, XMtrade®/ISOM a XMtrade®/IMS zablokovaná modifikácia používateľských kont vrátane zmeny hesla. Zjednotenie kont bude mať dopad na používateľov, ktorí pristupujú súčasne k viacerým portálom IS OKTE prostredníctvom rôznych kont, pre ktorých môže dôjsť k zmene prihlasovacích údajov.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.