Spustenie VDT SK

Dňa 16.3.2016 spoločnosť OKTE, a.s. úspešne ukončila testovanie platformy pre kontinuálne vnútrodenné obchodovanie s elektrinou v slovenskej obchodnej oblasti (ďalej len "VDT SK") s účastníkmi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou.

Na základe výsledkov testov, spoločnosť OKTE, a.s. odsúhlasila spustenie VDT SK do prevádzky dňa 1.4.2016 o 00:00 hod. (otvorenébudú obchodné periódy 02-03 až 23-24 obchodného dňa 1.4.2016).

V prípade záujmu o obchodovanie na uvedenej platforme, Vám odporúčame oboznámiť sa s aktualizovaným Prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s., ktorý nadobúda účinnosť od 1.4.2016. Pravidlá a detaily pre organizovanie a vyhodnotenie VDT SK, ktoré boli prezentované na pracovnom seminári k tejto problematike dňa 1.3.2016 v Bratislave, zostávajú platné bez podstatnejších zmien.

V prípade informácií ohľadom VDT SK nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese: market@okte.sk.

OKTE, a.s. 

 

     Všetky oznamy