Informácie o incidente z dňa 19.03.2016 – 4M MC decoupling

Zobraziť všetky
21.3.2016

Dňa 19.3.2016 počas prevádzky denného trhu nastal u jednej zo strán technický problem pri integrácii výsledkov do systému.

Keďže problém nebol vyriešený do časového limitu stanoveného procedúrami 4M MC, na základe rozhodnutia Incident Committee, boli účastníci trhu informovaní o uskutočnení decouplingu 4M MC trhov.

Informovanie účastníkov trhu prebehlo v súlade s 4M MC procedúrami a samotný decoupling prebehol bez problémov. Dôvod problému bol identifikovaný krátko po incidente a boli prijaté opravné opatrenia.

Prevádzka denného trhu dňa 20.3.2016 prebehla bez problémov.