Implementácia REMIT – začiatok registrácie OKTE, a.s. ako RRM

Zobraziť všetky
23.2.2015

Spoločnosť OKTE, a.s. na základe ustanovení "Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou" (tzv. nariadenia REMIT) dlhodobo sleduje a analyzuje tému poskytovania údajov účastníkmi trhu s elektrinou a zemným plynom z pohľadu organizácie trhu s elektrinou a trhov s ďalšími energetickými komoditami.

OKTE, a.s., ako držiteľ povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike, bude povinné na žiadosť účastníka trhu poskytovať Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) informácie o veľkoobchodných energetických produktoch obchodovaných na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou prostredníctvom tzv. Registrovaného oznamovacieho mechanizmu - Registered Reporting Mechanism - RRM. (Pod RRM sa rozumie organizácia spĺňajúca technické, procesné a organizačné požiadavky ACER).

Na základe pozitívnej reakcie od účastníkov trhu s elektrinou a zemným plynom na dotazník ohľadom záujmu o využitie  OKTE, a.s. na plnenie oznamovacích povinností voči ACER, začala OKTE, a.s. dňa 12.2.2015 registráciu v informačnom systéme ACER pre REMIT za účelom certifikácie za RRM.

Nadväzne na plnenie povinností RRM, bude OKTE, a.s. ponúkať službu sprostredkovania oznamovania údajov za účastníkov trhu s elektrinou a plynom (týkajúcich sa štandardných dvojstranných kontraktov a tzv. neštandardných kontraktov).